top of page

BRITT BRUIST - PRIVACYBELEID

 

Britt Bruist levert diensten op het gebied van communicatie, marketing en coaching (kvk: 78478960). Via de website brittbruist.nl worden ondernemers bereikt. Op de website kunnen op verschillende manieren persoonsgegevens worden verwerkt. Britt Bruist neemt privacy serieus. In dit document wordt uitgelegd welke persoonsgegevens verwerkt worden, waarom dit gebeurt en welke rechten personen wiens gegevens verwerkt worden, kunnen uitoefenen.

 

 

Website Britt Bruist

De website www.brittbruist.nl registreert via het programma Wix gegevens over bezoekers. Zo wordt inzichtelijk hoeveel bezoekers de website heeft, wat voor bezoekers dit zijn (terugkerend of nieuwe bezoekers), waar zij vandaan komen en hoe zij op de website terecht zijn gekomen. Hierbij ontvangt Britt Bruist geen gegevens die herleidbaar zijn naar specifieke personen.

Britt Bruist maakt gebruik van cookies, waarbij bij het bezoek aan de website direct gevraagd wordt om hiermee akkoord te gaan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Je kunt ook een browser-plugin zoals Privacy Badger installeren om (bepaalde) cookies te blokkeren.

 

 

Contactformulier Britt Bruist

Je kunt contact leggen met Britt Bruist door middel van het contactformulier op de website. Hierbij wordt gevraagd jouw naam en e-mailadres in te vullen, en als je wilt kun je ook jouw bedrijfsnaam en telefoonnummer achterlaten. Door het contactformulier in te vullen geef je toestemming voor de verwerking van deze gegevens.

Deze gegevens worden door Britt Bruist gebruikt om contact te kunnen opnemen. Deze gegevens komen na het versturen van het contactformulier terecht in het programma Wix. Via dit programma krijgt Britt Bruist de gegevens per e-mail toegestuurd en kan contact opgenomen worden.

 

 

Jouw privacy

De tools die door Britt Bruist gebruik worden voor de website analyses slaan geen volledige IP-adressen op. Dat is fijn, want daardoor zijn deze gegevens sowieso niet meer te herleiden naar jouw computer, tablet of telefoon.

Jouw gegevens worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming of andere doeleinden. Op het contactformulier vraag ik nooit meer informatie dan noodzakelijk. De informatie die ik van jou heb, geef of verkoop ik nooit aan andere partijen en de informatie die ik verzamel is veilig bij mij.

Britt Bruist neemt de noodzakelijke maatregelen om misbruik, verlies of toegang door derden tegen te gaan. Mocht er ondanks deze inspanningen een datalek voorkomen, dan wordt dit bij de daarvoor bestemde autoriteiten gemeld en wordt contact opgenomen met betrokkenen.

 

 

Bewaren

Als jij een contactformulier hebt ingevuld, bewaar ik jouw gegevens met zorg. Na twee jaar worden jouw gegevens verwijderd, tenzij wij zijn gaan samenwerken en in het kader daarvan jouw gegevens worden bewaard. In dat geval hanteert Britt Bruist de wettelijke bewaartermijnen voor gegevens. 

 

 

Jouw rechten

Je hebt altijd het recht om mij te vragen om inzage te geven in de gegevens die ik van jou heb. Ook kun je mij vragen deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft jou daarnaast het recht om een klacht over Britt Bruist in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je het niet eens bent met de manier waarop ik met jouw persoonsgegevens ben omgegaan.  

 

 

Tot slot

Mocht je na bovenstaande nog vragen hebben of een verzoek willen indienen, dan hoor ik graag van jou. Stuur een mailtje naar britt@brittbruist.nl.

 

Laatst bijgewerkt op 11 juli 2022

bottom of page